https://template.vuinsider.com/

Page Nav

HIDE

BREAKING NEWS:

latest

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

H επιχείρηση - σκάνδαλο του Προμηθέα Πατρών που κερδίζει χιλιάδες ευρώ με την αιγίδα της ΕΟΚ και Λιόλιου

 Το Newsbomb.gr προχωρά σήμερα σε σοβαρές αποκαλύψεις που δείχνουν πως σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδία...


 Το Newsbomb.gr προχωρά σήμερα σε σοβαρές αποκαλύψεις που δείχνουν πως σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) από τον Βαγγέλη Λιόλιο, οι στενότεροι συνεργάτες του στον Προμηθέα Πατρών συνέστησαν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την ονομασία Greek National Challenge, η οποία μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες έχει καταφέρει να αποκομίσει πολύ μεγάλα ποσά, διοργανώνοντας δράσεις μπάσκετ 3Χ3 και 1Χ1 που τελούν, μεταξύ άλλων και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Με απλά λόγια, υπό τη θεσμική ομπρέλα της ΕΟΚ ο πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών Χρήστος Μήλας και ο προσφάτως παραιτηθείς προπονητής του Προμηθέα Μάκης Γιατράς, κατάφεραν η Greek National Challenge να καταστεί ο σχεδόν μοναδικός διοργανωτής αθλητικών δρώμενων 3Χ3 και 1Χ1 στη χώρα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση χιλιάδων ευρώ από Περιφέρειες και Δήμους. Η δημιουργία προνομιακών συνθηκών για ημετέρους με τη θεσμική κάλυψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Λιόλιο, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει το ποια είναι η σχέση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του ίδιου προσωπικά με την Greek National Challenge και τί είδους στήριξη έχει παράσχει η ΕΟΚ το τελευταίο έτος στην επιχείρηση που συνέστησε ο στενότερος συνεργάτης του, ο Χρήστος Μήλας.

Η Greek National Challenge

Στις 11/11/2021, δύο μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο πρόεδρος του Προμηθέα Χρήστος Μήλας συστήνει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Greek National Challenge. Διαχειριστής αναλαμβάνει ο ίδιος ο κ. Μήλας και πρόεδρος της επιχείρησης αναλαμβάνει ο Μάκης Γιατράς. Γιατί συνέστησαν μιας τέτοιας μορφής επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν επιβαρύνεται με φόρους και εισφορές.H Επιχείρηση του Προμηθέα Πατρών που κερδίζει χιλιάδες ευρώ με την αιγίδα της ΕΟΚ και Λιόλιου

Αλλά η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι ελκυστική και για άλλους λόγους. Οι πόροι της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από ΟΤΑ, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, κ.α.. Δηλαδή είναι μια οντότητα που εκ της μορφής της μπορεί να αποτελέσει όχημα προσέλκυσης δημοσίου χρήματος.

Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Και εδώ η περίπτωση της Greek National Challenge εμφανίζει ειδικό ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Newsbomb.gr η επιχείρηση σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύσταση της δεν εμφανίζει να απασχολεί προσωπικό. Αυτό σημαίνει πως το 35% των εσόδων της που εκ του νόμου θα έπρεπε να διανέμεται στους εργαζομένους της Greek National Challenge (όχι σε τρίτους) δεν αποδίδεται.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως ο νομός προβλέπει πως αν η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακά όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, στην οποία αυτά μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Η δε επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης από την κείμενη νομοθεσία.

Ευνοιοκρατία

Εάν η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Greek National Challenge δεν ανήκε στους στενούς συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου και εάν δεν απολάμβανε ειδικής μεταχείρισης λόγω αυτής της σχέσης, τότε κανείς δεν θα μιλούσε για ευνοιοκρατία («παραμάγαζο»). Αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν πως οι Χρήστος Μήλας και Μάκης Γιατράς αξιοποίησαν την ΕΟΚ προκειμένου να δημιουργήσουν μια εξαιρετικά επικερδή δραστηριότητα, η οποία τουλάχιστον έως και σήμερα δεν προκύπτει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά μόνον τους «αλληλέγγυους» του στενού κύκλου συνεργατών του κ. Λιόλιου.

Η Greek National Challenge μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει πωλήσεις από διοργανώσεις βραχύβιων αθλητικών τουρνουά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ! Για να πετύχουν τη διείσδυση και τη χρηματοδότηση από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, οι Διοικούντες την Greek National Challenge προέτασσαν στις προτάσεις και προσφορές τους ότι τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έτσι, εξασφάλιζαν ένα πλεονέκτημα, όταν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι αποφάσιζαν ποιο αθλητικό δρώμενο θα χρηματοδοτούσαν.

H Επιχείρηση του Προμηθέα Πατρών που κερδίζει χιλιάδες ευρώ με την αιγίδα της ΕΟΚ και Λιόλιου

Έτσι, όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στη Διαύγεια η Greek National Challenge μπόρεσε να αναλάβει τη διοργάνωση πλήθους τουρνουά 3Χ3 σε Κοζάνη, στον Άγιο Νικόλαο, στα Χανιά, στη Ραφήνα, στην Αρχαία Ολυμπία και στην Πάτρα και να χρηματοδοτηθεί από τους τοπικούς Δήμους και Περιφέρειες, αλλά και από τα κατά τόπους λιμενικά ταμεία !

H Επιχείρηση του Προμηθέα Πατρών που κερδίζει χιλιάδες ευρώ με την αιγίδα της ΕΟΚ και Λιόλιου

Άλλη μια πτυχή των δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Greek National Challenge που προκαλεί ερωτήματα και πρέπει να διερευνηθεί έχει να κάνει με τους κατά τόπους συνεργάτες που χρησιμοποιεί για τις διοργανώσεις των τουρνουά 3Χ3. Σύμφωνα με τη Διαύγεια, σε κάποιες περιπτώσεις οι ανάδοχοι που επιλέγονται είναι οι ίδιοι, κάτι που δεν είναι συμβατό με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Πιο απλά, η επιχείρηση αυτής της μορφής πρέπει να δημιουργεί τζίρο γύρο της και να αυξάνει την απασχόληση, όταν τα έργα δεν διαχέονται αλλά καταλήγουν στα ίδια χέρια, δεν επιτελείται ο σκοπός αυτός.

Τα ερωτήματα

Από όσα προαναφέραμε προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης:

Γνώριζε ο κ. Λιόλιος τις παράλληλες δραστηριότητες των συνεργατών του κ.κ. Χρήστου Μήλα και ο Μάκη Γιατρά;

Με ποιο σκεπτικό η ΕΟΚ έθεσε υπό την αιγίδα της τις δραστηριότητες της Greek National Challenge;

Έχει η ΕΟΚ παράσχει απευθείας χρηματοδότηση στην Greek National Challenge;

Υπάρχει άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας που να έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΟΚ;

Θα αναμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματα.

Αναρτημένες στη Διαύγεια αποφάσεις χρηματοδότησης της Greek National Challenge

Διοργάνωση τουρνουά στην Κοζάνη υπό την αιγίδα της ΕΟΚ

Διοργάνωση τουρνουά 3Χ3 στον Άγιο Νικολάου

Διοργάνωση τουρνουά 3χ3 από το δημοτικό λιμενικό ταμείο Αιγιαλείας

Διοργάνωση τουρνουά 3χ3 στην Πάτρα

Διοργάνωση τουρνουά 3χ3 στα Χανιά

Διοργάνωση τουρνουά 3χ3 σε Ραφήνα

Διοργάνωση τουρνουά 3χ3 σε Αρχαία Ολυμπία

Διοργάνωση Δυναμώνουμε Γελώντας Περιφέρεια Αχαΐας

Οργάνωση δομή και λειτουργία αθλητικών ακαδημιών καλαθοσφαίρισης

Πηγή: newsbomb.gr